גזרת המרובעים

מהי גזרה?

קבוצת שורשים שמתנהגת באותו האופן.

הגדרה לגזרת המרובעים: כלל השורשים אשר להם ארבע אותיות שורש בבניינים הכבדים: פיעל, פועל והתפעל.[...] קרא עוד