קביעת שוואים-כללי אליהו בחור

כללי אליהו בחור לקביעת שווא נע*

*במילים מנוקדות

כללי אליהו בחור[...] קרא עוד