כללי הכתיב המלא-הצליל i (לשעבר-הכתיב חסר הניקוד)

כללי הכתיב המלא-הצליל i (לשעבר-הכתיב חסר הניקוד)

האות י׳ בעברית יוצרת בלבול גדול בשל העובדה שהיא

לעיתים נמצאת בתנועה, כלומר מנוקדת בתנועות השונות[...] קרא עוד