כללי הכתיב המלא (לשעבר כתיב חסר ניקוד)- האות ו׳-כללים נוספים

כללי הכתיב המלא
כללי הכתיב המלא (לשעבר כתיב חסר ניקוד)- האות ו׳-כללים נוספים האות ו׳ בעברית יוצרת בלבול גדול בשל העובדה שהיא לעיתים נמצאת בתנועה, כלומר מנוקדת בתנועות השונות ולכן נשמע אותה כמו במילה וֶרֶד ולעיתים היא משמשת כאם קריאה, כלומר מקבלת על עצמה את התנועה של האות שלפניה ונועדה לשמש עזר בקריאה אך לא עיצור בפני עצמה. ניתן לראות זאת במילה מוֹרָה. בעברית האות ו׳ מציינת את הצליל o  בתנועות השונות וגם את הצליל  u. תחילה נבין כי המעבר בין מילה מנוקדת למילה לא מנוקדת הוא מעבר אשר כל תלמיד שרכש את הקריאה העברית עבר. העברית היא שפה שמית, לא ניתן ללמוד לקרוא ולכתוב בעברית מבלי להכיר תחילה את התנועות ואת הניקוד. מתי לא כופלים וי״ו ? הכלל היבש: אין כופלים ו׳ בסמיכות לו׳ אחרת. כאשר יש לנו ו׳ אשר לידה עוד ו׳ לא נוסיף עוד ו׳. ובעברית-יש להימנע ככול…
Read More

כללי הכתיב המלא-כתיב האות ו׳

כללי הכתיב המלא
כללי הכתיב המלא-הכפלת / אי הכפלת האות וי״ו-ו׳ האות ו׳ בעברית יוצרת בלבול גדול בשל העובדה שהיא לעיתים נמצאת בתנועה, כלומר מנוקדת בתנועות השונות ולכן נשמע אותה כמו במילה וֶרֶד ולעיתים היא משמשת כאם קריאה, כלומר מקבלת על עצמה את התנועה של האות שלפניה ונועדה לשמש עזר בקריאה אך לא עיצור בפני עצמה. ניתן לראות זאת במילה מוֹרָה. בעברית האות ו׳ מציינת את הצליל o  בתנועות השונות וגם את הצליל  u. תחילה נבין כי המעבר בין מילה מנוקדת למילה לא מנוקדת הוא מעבר אשר כל תלמיד שרכש את הקריאה העברית עבר. העברית היא שפה שמית, לא ניתן ללמוד לקרוא ולכתוב בעברית מבלי להכיר תחילה את התנועות ואת הניקוד. מתי כופלים וי״ו ? כאשר האות ו׳ באמצע המילה היא עיצורית-אנחנו גם רואים אותה וגם שומעים אותה, נכפול אותה בכתיב המלא. ראיתי את הטווס. האות ו׳…
Read More

כללי הכתיב המלא-הצליל u

כללי הכתיב המלא
צריכים לדעת את כללי הכתיב המלא והמעודכן של העברית? הגעתם למקום הנכון! הקדמה קצרה-האות ו׳ האות ו׳ בעברית יוצרת בלבול גדול בשל העובדה שהיא לעיתים נמצאת בתנועה, כלומר מנוקדת בתנועות השונות ולכן נשמע אותה כמו במילה וֶרֶד ולעיתים היא משמשת כאם קריאה, כלומר מקבלת על עצמה את התנועה של האות שלפניה ונועדה לשמש עזר בקריאה אך לא עיצור בפני עצמה. ניתן לראות זאת במילה חוּם. אם קריאה ו׳ בעברית האות ו׳ מציינת את הצליל o  בתנועות השונות וגם את הצליל u. תחילה נבין כי המעבר בין מילה מנוקדת למילה לא מנוקדת הוא מעבר אשר כל תלמיד שרכש את הקריאה העברית עבר. העברית היא שפה שמית, לא ניתן ללמוד לקרוא ולכתוב בעברית מבלי להכיר תחילה את התנועות ואת הניקוד. הצליל u כאשר נמיר מילה מנוקדת במילה לא מנוקדת צליל הקובוץ u יוחלף באות ו׳. ניקח…
Read More