שם פעולה בניין הפעיל

חלקי דיבר
שם פעולה-בניין הפעיל שם פעולה הוא התוצר של כלל הפעולה שנעשתה. לדוגמה, היום רצתי עשרה ק״מ. רצתי, רצתי, רצתי (הזעתי וכמעט התעלפתי), אבל כשחברה שאלה אותי מה עשיתי בבוקר עניתי לה- ריצה. לא סיפרתי לה את הפועל אלא את שם הפעולה. אפשר לראות בשם הפעולה את ״מס הכנסה״ של חלקי הדיבר. מס הכנסה שואל בסוף כל חודש כמה הרווחת? מעניין אותו התוצר הסופי ולא כמה יש בכל חשבונית או כל בכל יום. אפשר ליצור שם פעולה בשימוש בתבנית אנו עוסקים בפעולת ה_______________. עלינו לשים לב שאני בונים שם פעולה כנגזרת של הבניין הנתון או המבוקש ולא ״חוצים״ בין הבניינים השונים. לבניין הפעיל קיימות שלושה משקלים שונים, כלומר תבניות, של שמות פעולה (על המשקלים עצמם נרחיב בפרק שורש ומשקל). עלינו להשתמש בשם הפעולה המתאים למשמעות הפועל שלנו. תבנית ראשונה לפניכם משפט…
Read More