תורת ההגה- דגש חזק משלים (תרגול דגש חזק משלים)

מהו דגש?
דגש הוא נקודה בתוך האות
שנועדה להצביע על סוג הדגש.
בעברית שלושה סוגי דגשים:
קל
חזק-תבניתי
חזק-משלים

מהו דגש חזק משלים?

דגש משלים נועד “להשלים”

אות שהתלכדה או נשמטה.

הוא סימן לכך שבעבר, בצורה

המקורית של המילה, היה משהו אחר.

כמו כוכבית או הערת שוליים

רק מבחינה דקדוקית

נסביר שלב אחרי שלב

התלכדות עיצורים (=אותיות) זהים נוצרת כאשר יש לנו שתי אותיות זהות

הראשונה בשווא (בוכה) והשניה בתנועה (יש לה ניקוד מסוים).

למה לא משאירים ככה?

כמו בחיים, לא נקנה את אותה החולצה

פעמיים, אז גם בשפה, העברית “מאחדת” בין העיצורים (האותיות).

התלכדות עיצורים (אותיות) זהים

ניקח את השורש טמ”נ+סיומת בעבר אנחנו (גוף ראשון מדברים)

טָמַנּוּ

* היה צריך להיכתב כמו – כָּתַבְנוּ

טָמַנְנוּ —> טָמַנּוּ

כלל-

שני עיצורים זהים- הראשון בשווא נח והשני בתנועה- העיצור הראשון ייבלע בעיצור השני / יתלכד איתו והם יהפכו לאחד.

למה זה ככה?

העברית היא חסכונית!

לא נקנה שתי חולצות זהות בדיוק אותו הדבר!

למה?

יש כבר אחת אין צורך בעוד אחת.

דוגמה נוספת לדגש חזק משלים

יִכָּנֵס

דגש חזק תבניתי

איך ידענו?

יש בג”ד כפ”ת יש אבל לא בראש מילה או אחרי שווא נח, ולכן אין דגש קל.

אנחנו לא באחד מהכבדים: פיעל, פועל והתפעל.

נשאר רק דגש חזק משלים 🙂

דוגמה נוספת- אסור לטעות

הִתַּמֵּם

הדגש הראשון הוא דגש חזק תבניתי

איך ידענו?

יש בג”ד כפ”ת יש אבל לא בראש מילה או אחרי שווא נח, ולכן אין דגש קל.

אנחנו בבניין התפעל אבל זאת לא אות שנייה של השורש (שורש ת”ממ).

נשאר רק דגש חזק משלים.

מה עוד עושה דגש חזק משלים?

הוך את ב+כ מרפויות לדגושות.

יש שינוי בצליל

מה עושים עכשיו?

נרשמים לאתר המופלא שלנו- פשוט לשון

נעבוד מסודר

.1נצפה בסרטוני הסבר בנושא דגש חזק.

.2נצפה בסרטוני תרגול ונתרגל דגשים/דגש חזק.

.3נתרגל מבחנים בנושא דגש חזק עם תשובות אונליין.

.4נתרגל מבחנים בנושא דגש חזק/ דגשים ברמת בחינה עם תשובות אונליין.

גרים באזור השרון?

זקוקים גם לשיעורים פרטיים?

כתבו לנו במייל ונחזור בהקדם nava@plashon.com