שווא נח-כללים לזיהוי שווא נח

FacebookTwitterCopy LinkShare

מהו שווא?

שווא הוא סימן ניקוד שאיננו מציין תנועה.

בעברית קיימים שלושה שוואים:

.1שווא נע- שווא שמקורו בתנועה ונחשב לחצי תנועה.

הוא נראה כך-םְ

פעם, בשלב כלשהו של המילה הוא היה תנועה כלשהי- קמץ, צירה וכו׳.

  1. שווא נח- מקורו באפס תנועה, כלומר אין תנועה בכלל.

הוא נראה כך-םְ

  1. שווא מרחף או שווא בינוני – הוא הכלאה של שני סוגי השוואים, נדון בו בהמשך.

הוא נראה כך-םְ

מה הקושי?

שלושת השוואים נראים בדיוק אותו הדבר ולכן עלינו להכיר את הכללים

כדי שנוכל לזהות אותם.

כדי לזהות את השוואים בפעלים ובשמות עלינו לחפש את צורת המקור.

בשם- צורת במקור היא צורת היחיד בזכר

ניקח את המילה מִגְדָּלִים

נעביר ליחיד נפרד כדי לזהות את סוג השווא-מִגְדָּל.

בפועל- נעביר לצורת נסתר יחיד באותו הזמן.

את השוואים בפועל יִלְבְּשׁוּ  נקבע לפי הצורה ביחיד נסתר באותו הזמן- יִלְבַּשׁ.

שווא נח

קל להבין מהו שווא נע אם נוכל להשוות אותו לחיה המפורסמת-עצלן.

השווא הנח תמיד נח, הוא מעולם לא תפקד כתנועה, ב dna שלו הוא עצלן.

הוא היה עצלן

הוא עצלן

הוא יהיה עצלן

המקור שלו הוא באפס תנועה.

היכן שלא נסתכל נראה אותו נח, ולא נמצא אותו נע או בתנועה לעולם!

הוא לא היה מעולם פתח, קמץ, צירה או כל תנועה אחרת בעברית, ולכן

צורתו תמיד תיראה כך-םְ, גם כשנעביר אותו לצורות אחרות.

כללי שווא נח

.1שווא בסוף מילה הוא שווא נח

קל לזכור את זה-בסוף כולם נחים J

עכשיו נוכיח את הכלל

ניקח את הפועל הָלַךְ

מה גילנו?

זוהי צורת המקור, אין יותר לאן להעביר!

אם העברנו לצורת המקור וגילינו שעצלן נשאר עצלן,

ואין שינוי לתנועה, סימן שלפנינו שווא נח.

כללי שווא נח

  1. שני שוואים בסוף מילה תמיד שוואים נח

עכשיו נוכיח את הכלל

ניקח את הפועל הָלַכְתְּ

נעביר למקור

הָלַךְ

מה גילנו?

בצורת המקור השווא בכ׳ נשאר שווא (עצלן נשאר עצלן)

ובסוף מילה השווא הוא תמיד נח (לפי כלל ראשון).

אם העברנו לצורת המקור וגילינו שעצלן נשאר עצלן,

ואין שינוי לתנועה כלשהי, כגון פתח, קמץ וכו׳, סימן שלפנינו שווא נח.

ומכאן הכלל-שווא נח מקורו באפס תנועה (לא התקיימה תנועה מעולם).

* הוכחה נוספת-באות ת׳ יש דגש קל שמופיע אחרי שווא נח.

כללי שווא נח

  1. הראשון מבין שני שוואים באמצע מילה נח.

קל לזכור- בעבודה משותפת הראשון לא עושה כלום והשני מכין את כל העבודה.

עכשיו נוכיח את הכלל

ניקח את הפועל יִלְבְּשׁוּ

נעביר למקור לפי הצורה ביחיד נסתר באותו הזמן- יִלְבַּשׁ

מה גילנו?

בצורת המקור השווא בל׳ נשאר שווא (עצלן נשאר עצלן), הוא לא השתנה

לתנועה כלשהי, כגון פתח, קמץ וכו׳, גם במקור לא עשה כלום.

לכן הוא נח!

אם העברנו לצורת המקור וגילינו שעצלן נשאר עצלן,

ואין שינוי לתנועה, סימן שלפנינו שווא נח.

* הוכחה נוספת-באות ב׳ יש דגש קל שמופיע אחרי שווא נח.

כללי שווא נח

  1. שווא יחיד באמצע מילה שמקורו באפס תנועה.

אם יש לנו מילה ובה שווא באמצע מילה, עלינו להעביר לצורת המקור

ולראות האם יש לנו תנועה או אפס תנועה.

במילים אחרות- אם נגלה במקור-קמץ, פתח, צירה וכו׳=שווא נע

אם נגלה כלום=הוא יישאר עצלן באפס תנועה, נראה גם במקור שווא נח=שווא נח.

ניקח את המילה מִגְדָּלִים

נעביר ליחיד נפרד כדי לזהות את סוג השווא-מִגְדָּל.

* הוכחה נוספת-באות ד׳ יש דגש קל שמופיע אחרי שווא נח.

מה נעשה עכשיו?

נראה סרטוני תרגול והסבר.

נתרגל מבחנים עם תשובות מיידיות.

זקוקים להרחבה נוספת בנושא

כתבו לנו במייל nava@plashon.com

זקוקים לשיעורים פרטיים אצלנו במרכז ללימודי לשון

בהרצליה או בזום?

כתבו לנו הודעת וואטסאפ ונחזור אליכם באופן מסודר.

https://api.whatsapp.com/message/V2GYJV4BUSNMO1