שבעת הבניינים- בניין הפעיל (תרגול בניין הפעיל)


Facebook
TwitterCopy LinkShare

מהו בניין?

בעברית קיימים שבעה בניינים.

מהו בעצם בניין?

באמצעות שורש שנציב בבניין נקבל פועל.

מהו פועל- פעולה שמתרחשת במציאות בזמן מסוים.

שורש+בניין=פועל

מהו בניין הפעיל

לבניין הפעיל שתי אותיות קבועות אשר שייכות לבניין ולא לשורש

האותיות ה”א ויוד .

תבנית הבניין ללא שורש תראה כך:

1   2     3

ה          י

פה”פ (האות הראשונה של השורש)=1

עה”פ (האות השנייה של השורש)=2

לה”פ (האות השלישית של השורש)=3

1  2 3

אם ניקח את השורש : כ-ת-ב ונכניס לתבנית נקבל:

הִכְתִּיב

בניין הפעיל- זיהוי זמן עבר.

כיצד נזהה את זמן עבר?

על ידי התחילית בהיסטריה הי ((hi+הסיומות הקבועות של הגופים

תי, תם, תן ,נו וכו’

הִלְבַּשְׁנוּ

הִרְגַּשְׁתֶּם

הִשְׁלַמְתָּ

הפעיל-זמן הווה

כיצד נזהה את זמן ההווה?

האות מ”ם (מ’) מציינת בבניין הפעיל את זמן ההווה.

התלמיד מַכְתִּיב את רשימת המילים לחברו.

הפעיל- זמן ציווי

בציווי תתוסף האות ה’ (כמו ה’ שמצווה, בדיוק אותה אות)

הַכְתֵּב את האותיות לפי סדר האלף-בית!

ניתן לצוות רק על גוף שני- נוכח/נוכחת/נוכחים/נוכחות

בניין הפעיל-זמן עתיד

אותיות אית”ן מציינות בכל הבניינים את זמן העתיד.

אותיות אית”ן חייבות להופיע לפני השורש על מנת לציין זאת.

המורה יַכְתִּיב את החומר לבחינה.

שם פועל- בניין הפעיל

שם פועל – חייב להתחיל באות למד + האות ה”א

לְהַכְתִּיב

כדי ליצור שם פועל נציב בנוסחה

אני רוצה _____________

הוא אתמול הלביש וכדי ליצור שם פועל

אני רוצה להלביש

בניין הפעיל-שם פעולה

לבניין הפעיל שלושה שמות פעולה.

מה הוא שם פעולה?

שם פעולה הוא התוצר של הפעולה.

אפשר לחשוב על זה כמו במיסים,

מס הכנסה שואל מה סך הכול עשית? מה התוצר של הפעולה?

כיצד ניצור שם פעולה?

נציב בנוסחה- אני עוסק בפעולת ה- X

הוא אתמול הכתיב ואני עוסקת בפעולת ה-הַכְתָּבָה

הוא אתמול הפסיד ואני עוסק בפעולת ה-הֶפְסֵד (אין דבר כזה הפסדה).

נתרגל ליתר ביטחון

בזמן השיעור מורים מַכְתִּיבִים את החומר.

נתח את הפועל המודגש לשורש, לבניין, לזמן, לגוף ולגזרה.

נתחיל לפתור

בזמן השיעור מורים מַכְתִּיבִים את החומר.

האות מ’ מציינת זמן הווה.

מדוע?

מוספיות נו”מ מציינות זמן הווה, בנוסף ניתן להצמיד את מילת הזמן היום

שמציינת זמן הווה.

נוסחה לניתוח פעלים

נעבוד לפי הנוסחה

בזמן השיעור מורים מַכְתִּיבִים את החומר.

.1נעביר להוא אתמול- הכתיב

.2נזהה בניין- הפעיל

.3נשמיט אותיות בניין- נשמיט ה”א+יוד

.4נזהה שורש- נשארנו עם כתב וזהו השורש שלנו

.5נזהה גזרה- שלוש אותיות שורש שרואים ושומעים-גזרת השלמים.

הפועלשורשבנייןזמןגוףגזרה
מַכְתִּיבִיםכת”בהפעילהווהנסתריםשלמים

נעבוד מסודר

.1נצפה בסרטוני הסבר בנושא הפעיל.

.2נצפה בסרטוני תרגול ונתרגל את בניין הפעיל

.3נתרגל מבחנים בנושא בניין הפעיל עם תשובות אונליין.

.4נתרגל מבחנים בנושא בניין הפעיל ברמת בחינה עם תשובות אונליין.

גרים באזור השרון?

זקוקים גם לשיעורים פרטיים?

כתבו לנו במייל ונחזור בהקדם nava@plashon.com