סוגי הברות וחלוקה להברות-תורת הניקוד

מהי הברה?

הברה – יחידת הגייה בת תנועה אחת ועיצור אחד או יותר. ככלל ההברות בעברית פותחות בעיצור, ומספר ההברות במילה שווה למספר התנועות (מתוך האקדמיה ללשון העברית, עיקרי תורת הניקוד).

ממה מורכבת הברה?

איך נוכל לזהות הברה?

מהי תכיל?


שלוש תבניות עיקריות של הברות

תבנית ראשונה

עיצור+תנועה

סך הכול הגיוני, תנועה יכולה להופיע רק על עיצור או אחריו.

לֹא– ל׳ עיצור+חולם חסר תנועה

פָּ-(שׁוּט)- פ״א עיצור+קמץ גדול תנועה

סוגי הברות

הברה שמסתיימת בתנועה היא הברה פתוחה, כלומר כאשר ניתקל בתבנית מספר 1 נוכל לקבוע שההברה שלנו היא הברה פתוחה.

לֹא– תנועה אחת=הברה אחת=הברה פתוחה שמסתיימת בתנועה.

נחדד-הברה פתוחה היא הברה שמסתיימת כאשר ההגה האחרון הוא התנועה ולכן גם אם יש בה אם קריאה וגם אם לא היא פתוחה.

תבנית 1=סוג הברה- הברה פתוחה

כאשר ניתקל בתבנית הראשונה נוכל לקבוע את סוג ההברה-הברה פתוחה.

די הגיוני, אם ניזכר שקבענו שכאשר אנו הוגים תנועה הפה שלנו פתוח ויש מעבר חופשי של אוויר.

נסו להגות את המילה לֹא ולראות האם הפה שלכם סגור או פתוח.


תבנית שנייה

עיצור+תנועה+עיצור

כֵּן– כ׳ עיצור, צירה תנועה, נון עיצור

גִּיר-גימל עיצור, חיריק מלא תנועה, ריש עיצור

(פָּ)שׁוּט- שין עיצור תנועת החולם וטית עיצור

הברה שמסתיימת בעיצור היא הברה סגורה, כלומר כאשר ניתקל בתבנית מספר 2 נוכל לקבוע בוודאות שההברה היא סגורה.

(פָּ)שׁוּט– תנועה אחת=הברה אחת=הברה סגורה שמסתיימת בעיצור.

די הגיוני, אם ניזכר שקבענו שכאשר אנו הוגים עיצור הפה שלנו סגור באופן מלא או חלקי ואין מעבר חופשי של אוויר.

נסו להגות את ההברה-שׁוּט- ולראות האם הפה שלכם סגור או פתוח בסיומה.


תבנית שלישית

עיצור+תנועה+עיצור+עיצור

שַׁבְתְּ- שין עיצור+פתח תנועה+ב׳ עיצור+ת׳ עיצור

רגע, מה עם השוואים?

אלו שוואים נחים והם אינם נחשבים לתנועה.

(אָ)מַרְתְּ- מ״ם עיצור+פתח תנועה+ריש עיצור+ת׳ עיצור.

רגע, מה עם השוואים?

אלו שוואים נחים והם אינם נחשבים לתנועה.

*פחות נפוצה

סוג ההברה-סגורה

די הגיוני, אם ניזכר שקבענו שכאשר אנו הוגים עיצור הפה שלנו סגור באופן מלא או חלקי ואין מעבר חופשי של אוויר.

נסו להגות את ההברה-שַׁבְתְּ– ולראות האם הפה שלכם סגור או פתוח בסיומה.

זהו?

לא, יש גם הברה חטופה.

ברור שלא,

עוד נדבר על הברה חטופה ועל הברה שנפתחה.