כללי הכתיב המלא (לשעבר כתיב חסר ניקוד)- האות ו׳-כללים נוספים

כללי הכתיב המלא (לשעבר כתיב חסר ניקוד)- האות ו׳-כללים נוספים

האות ו׳ בעברית יוצרת בלבול גדול בשל העובדה שהיא

לעיתים נמצאת בתנועה, כלומר מנוקדת בתנועות השונות

ולכן נשמע אותה כמו במילה וֶרֶד ולעיתים היא משמשת כאם קריאה,

כלומר מקבלת על עצמה את התנועה של האות שלפניה ונועדה לשמש

עזר בקריאה אך לא עיצור בפני עצמה. ניתן לראות זאת במילה מוֹרָה.

בעברית האות ו׳ מציינת את הצליל o  בתנועות השונות וגם את הצליל  u.

תחילה נבין כי המעבר בין מילה מנוקדת למילה לא מנוקדת הוא מעבר

אשר כל תלמיד שרכש את הקריאה העברית עבר. העברית היא שפה

שמית, לא ניתן ללמוד לקרוא ולכתוב בעברית מבלי להכיר תחילה את

התנועות ואת הניקוד.

מתי לא כופלים וי״ו ?

הכלל היבש: אין כופלים ו׳ בסמיכות לו׳ אחרת.

כאשר יש לנו ו׳ אשר לידה עוד ו׳ לא נוסיף עוד ו׳.

ובעברית-יש להימנע ככול הניתן מרצף של יותר משתי ו׳.

נוכל לראות רצף של שלוש אותיות ו׳ במילים- חוות או טווות, אך ננסה להימנע מכך או לנקד כדי להבהיר את הקריאה.

המילה הלא מנוקדת- מְכֻוָּן

כאשר נהפוך אותה לכתיב מלא נוסיף ו׳ לציון הצליל u באות כ׳, אך לא נכפיל את האות ו׳

בנוסף.

המילה בכתיב מלא-מכוון.

לעומת המילה מְכַוֵּן שבה האות ו׳ היא לבד במילה ולכן נכפיל אותה בכתיב המלא

המילה בכתיב מלא-מכוון.

המילה נכתב ללא ניקוד האופן זהה ואנו נבין את הניקוד לה מההקשר או אם נרצה להדגיש את פירושה נוסיף את המילה מנוקדת בסוגריים.


מתי לא כופלים וי״ו ?

הכלל היבש: בסוף מילה כותבים ו׳ אחת.

צַו-גם בכתיב מלא נכתוב צו.

שימו לב-בכינוי שייכות נסתרים או בחלק מילות יחס בנטיית נסתר

תבוא יוד לפני הו׳.

בנים+שלו= בניו

בנות+שלו=בנותיו

על+הוא=עליו

אודות+הוא=אודותיו

ובמילים הקבועות: יחדיו, עכשיו, עניו, סתיו, שׂליו

ועכשיו הזמן לראות את סרטוני ההסבר והתרגול שלנו בנושא

ולתרגל מבחנים באתר שלנו ללימודי שפה, עברית ולשון ״פשוט לשון״.