חלוקה להברות-שוואים ודגשים


Facebook
TwitterCopy LinkShare

ממש כמו בחלוקת רכוש גם העברית מחלקת את השוואים והדגשים בין ההברות. במצגת הנוכחית נבחן מה נעשה בעת החלוקה עם:

.1שוואים

.2דגשים

חטפים

שווא נח סוגר הברה ונשאר עם התנועה שלפניו.

מַרְגִּישׁ-שווא נח אחרי תנועה קטנה באות לא דגושה.

ועכשיו נבצע חלוקה

שתי תנועות=שתי הברות

שווא נח סוגר הברה (מקורו באפס תנועה).

מַרְ/גִּישׁ- שתי הברות סגורות שמסתיימות בעיצור.

מקורו בתנועה ולכן מצטרף אל התנועה שאחריו.

מְדִינָה

שתי תנועות=שתי הברות

הכלל-שווא נע מצטרף לתנועה שאחריו.

מְדִי/נָה

שתי הברות פתוחות שמסתיימות בתנועה

השפעת הדגשים

דגש קל

לדגש קל המופיע באותיות בג״ד כפ״ת בראש מילה ואחרי שווא נח אין השפעה על החלוקה להברות.

תִּתְבַּלְבְּלִי (בחרתי מילה לא מהעולם הזה).

נזהה את שלושת הדגשים הקלים (באותיות הנודגשות)

נזהה שני שוואים נחים

ואחד נע

ונחלק לפי מספר התנועות-3

תִּתְ/בַּלְ/בְּלִי

תבנית 1                תבנית 1                 תבנית 2

מסתיימת בעיצור  מסתיימת בעיצור        מסתיימת באם קריאה

סגורה                        סגורה                  פתוחה

דגשים בחלוקה להברות

דגש חזק משלים או תבניתי סוגר את ההברה שלפניו משום שהוא מכיל בתוכו עיצור זהה בשווא נח שהתלכד.

במילה

טִפּוּל

יש דגש חזק תבניתי

נחלק כך- טִפְ-פּוּל

נחלק כך טִפְ-פּוּל

תבנית 1                         תבנית 1

מסתיימת בעיצור      מסתיימת בעיצור

סגורה                             סגורה

דגש חזק משלים

דגש חזק משלים או תבניתי סוגר את ההברה שלפניו משום שהוא מכיל בתוכו עיצור זהה בשווא נח שהתלכד.

במילה

מַבָּט

יש דגש חזק משלים

נחלק כך מַבְ-בָּט

נחלק כך מַבְ-בָּט

תבנית 1                         תבנית 1

מסתיימת בעיצור      מסתיימת בעיצור

סגורה                             סגורה

חטפים

העיצורים הגרוניים הא״ח ר״ע אינן מקבלות שווא נע ובמקומם יבוא חטף.

חטף פתח

חטף קמץ

חטף סגול

חטפים נחשבים לשווא נע לכל דבר.

לעיתים הגרוניות מקבלות גם חטף במקום שווא נח.

יש המחלקים חטפים כהברה חטופה שעומדת בפני עצמה ויש (כמוני) המתייחסים אל החטפים כשווא נע לכל דבר.

עֲנָ/בִים

הברה ראשונה-פתוחה; שנייה-סגורה

שתי תנועות (חטף איננו תנועה) שתי הברות

ונוכל לראות גם חלוקה כזאת

עֲ/נָ/בִים

ראשונה-חטופה

שנייה-פתוחה

שלישית-סגורה

הזדרזו להירשם לאתר ולתרגל!