חלוקה להברות-הברה שנפתחה

דיברנו בפעם הקודמת על חטפים, שוואים ודגשים.

ֿהיום נעסוק בהברה שנחטפה.

החלק הזה במצגת שייך לסטודנטים שכבר למדו

הברה שנפתחה, מי שטרם למד, אני ממליצה לדלג קדימה.

הנושא יורחב בהמשך.

כתבנו בשקופית הקודמת שלעיתים הגרוניות יקבלו חטף גם במקום שווא נח, קבלת החטף הופכת אותם לשווא נע לכל דבר שמצטרף לתנועה שאחרי.

יַחְלִיט

שתי תנועות יחולקו לשתי הברות.

יַחְ/לִיט

השווא נח סוגר הברה.

מה נעשה ב

יַאֲמִין

השווא הנח הוחלף בחטף פתח?

כיצד נחלק?

יַ/אֲמִין

נצרף את החטף פתח לתנועה שאחריו.

נסמן את ההברה שלפני כהברה שנפתחה ודינה

כהברה סגורה.