חוק ניקוד ההברות-ניקוד הברות פתוחות

דנו במאמר הקודם בהברות הסגורות, ועכשיו נדון בניקוד ההברה הפתוחה,

כאשר היא איננה מוטעמת.

או בקיצור-פל״ג

איזה כיף להתחיל לנקד בעצמנו!

זוכרים שלמדנו תנועות-אלו בעצם ההברות הפתוחות שלנו,

גבול הגזרה.

זוכרים שלמדנו עיצורים?

אלו ההברות הסגורות שלנו.

לא נשכח לסמן בג״ד כפ״ת כדי לבדוק דגש קל.

לא נשכח לבדוק אם קיים דגש חזק תבניתי.

כאשר ננקד מילה, תחילה נקבע האם היא שם, פועל או מילית,

נחלק להברות ולאחר מכן נבחר באיזו תנועה ננקד לפי הכללים.

כאשר נקבל מילה, נקבע את חלק הדיבר שלה, נספור מספר

תנועות ונחלק להברות נוכל לקבוע , שבכל פעם שיש לנו

הברה פתוחה (כזאת שמסתיימת בתנועה או באם קריאה, זוכרים?) לא מוטעמת

היא תקבל תנועה גדולה.

תמיד!

*כללי ״התמיד״ הם הכי מרגיעים שיש

ניקח את המילה אכלנו

נחלק לבד להברות

שלוש תנועות=שלוש הברות

א-כל-נו

קבענו שהטעם שלנו מלעיל.

ההברה הראשונה שלנו והשלישית היא פתוחה לא מוטעמת

ולכן הן תקבלנה תנועה גדולה.

 אָ-כַלְ-נוּ

בשלב הזה ננקד רק את ההברות והמילים שמתנהגות לפי הכללים.

בפרק הבא כבר נרחיב על יוצאי הדופן.

ננקד מילה נוספת

ניקח את המילה חמוד,

נחלק לבד להברות

שתי תנועות=שתי הברות

ח-מוד

קבענו שהטעם שלנו מלרע.

ההברה הראשונה שלנו היא פל״ג-פתוחה, לא מוטעמת, תקבל

תנועה גדולה בצליל a.

ההברה השנייה היא סמג״ד-סגורה, מוטעמת, תקבל תנועה גדולה

בצליל u.

חָמוּד

שני חוקים שעוסקים בהברות הסגורות:

.1סל״ק-סגורה, לא מוטעמת, קטנה

.2סמג״ד- סגורה, מוטעמת, גדולה

וחוק אחד שעוסק בהברה פתוחה:

.1פל״ג-פתוחה, לא מוטעמת גדולה

ננקד מילה נוספת

אבטחה

נספור תנועות

שלוש תנועות-שלוש הברות

אב-ט->חה

ננקד את מה שאנחנו יודעים

ההברה הראשונה-סל״ק-סגורה, לא מוטעמת, קטנה בצליל a

ההברה השנייה-פל״ג-פתוחה, לא מוטעמת גדולה בצליל a

מה יצא לנו?

אַבְ-טָ-חָה