חוק ניקוד ההברות-חוק ראשון

עכשיו, כשסיימנו שוואים ודגשים, נוכל להתחיל לחלק להברות, לקבוע את הטעם ולנקד בעצמנו.

איזה כיף להתחיל לנקד בעצמנו!

הכללים בתחילה נלמדים ללא יוצאים מהכלל.

זוכרים שלמדנו תנועות-אלו בעצם ההברות הפתוחות שלנו,

גבול הגזרה.

זוכרים שלמדנו עיצורים?

אלו ההברות הסגורות שלנו.

כאשר ננקד מילה, תחילה נקבע האם היא שם, פועל או מילית,

נחלק להברות ולאחר מכן איזו תנועה ננקד.

סל״ק

כאשר נקבל מילה, נקבע את חלק הדיבר שלה, נספור מספר

תנועות ונחלק להברות נוכל לקבוע תמיד, שבכל פעם שיש לנו

הברה סגורה (כזאת שמסתיימת בעיצור, זוכרים?) לא מוטעמת

היא תקבל תנועה קטנה.

תמיד

בואו ניישם ביחד

ניקח את המילה הצלחה,

נחלק לבד להברות

שלוש תנועות=שלוש הברות

הצ-ל->חה

קבענו שהטעם שלנו מלרע.

ההברה הראשונה שלנו היא סגורה, לא מוטעמת ולכן היא תקבל

תנועה קטנה בצליל a- זוהי, כמובן, תנועת הפתח.

נבדוק עוד מילה

ניקח את המילה אופנה,

נחלק לבד להברות

שתי תנועות=שתי הברות

אופ-נה

קבענו שהטעם שלנו מלרע.

ההברה הראשונה שלנו היא קטנה, לא מוטעמת ולכן היא תקבל

תנועה קטנה בצליל o- זוהי, כמובן, תנועת הקמץ הקטן.

שימו לב מה קרה

אָפְ-נָה

האות ו׳ שלנו ששימשה אותנו כאם קריאה לצליל o התבטלה.

חשוב מאוד לשים לב למעבר בכתיבה בין כללי הכתיב המלא (לשעבר

כתיב חסר ניקוד) לבין כתיב חסר (כתיב ללא ניקוד).

החוק חוזר על עצמו

מגדל                               שמש                            מושלם

כלל המילים נחלקות לשתי תנועות=שתי הברות

מג/דל                               ש/מש                            מוש/לם

בשלב הזה אנחנו לומדים רק את הניקוד של סגורה לא מוטעמת!

תכף נלמד את שאר הכללים.

מִגְ-דָּל                                    שֶׁ-מֶשׁ                             מֻשְׁ-לָם

לא נשכח

להוסיף דגש קל או להבחין בכך שדגש חזק סוגר

את ההברה שלפני.