בניין הופעל לבחנת הבגרות קיץ 2018 בלשון

אם גם אתם ניגשים השנה לבחינת הבגרות קיץ 2018 בלשון

השאלות והתשובות על בניין הפעיל כבר מחכות לכם כאן באתר.

בניין הופעל הוא בעצם השפוט של בניין הפעיל, הסביל שלו,

אם הפעיל הלביש אז הופעל הולבש, הפעולה נעשית עליו ואין לו כל אפשרות לבחור אם כן או לא לשתף פעולה.

כאשר אנו רוצים ליצור פועל

אנחנו בעצם לוקחים שורש ומציבים אותו בתבנית

ממש כמו הנוסחה הבאה – שורש+ בניין (תבנית להצבת שורשים)= פועל

לבניין הופעל אות אחת קבועה אשר שייכת לבניין ולא לשורש

האות ה”א .

תבנית הבניין ללא שורש תראה כך :

1   2   3

הֻ

פה”פ (האות הראשונה של השורש)= 1

עה”פ (האות השנייה של השורש)= 2

לה”פ (האות השלישית של השורש)= 3

1  2 3

אם ניקח את השורש : כ-ת-ב ונכניס לתבנית של בניין הופעל נקבל :

הֻכְתַּב

הֻפְעַל

כיצד נזהה את זמן עבר ?

על ידי התחילית ה’ שמנוקדת בצליל hu+הסיומות הקבועות של הגופים

תי, תם, תן ,נו

–הֻרְכְּבוּ

–הֻכְנַסְנוּ

––הֻלְבַּשְׁתֶּם

כיצד נזהה את זמן ההווה ?

האות מ”ם מציינת בבניין הופעל את זמן ההווה .

קצב ההתקדמות מֻכְתָּב על ידי ההתקדמות השוטפת בכיתה .

אפשר גם לזכור שכל הפרות גרות בהופעל

מוּ !!!

מֻרְכָּב   מֻשְׁלָם   מֻדְגָּשׁ

זמן ציווי

–בבניין שמשמעותו סבילה, אין ציווי

זמן עתיד

אותיות אית”ן מציינות עתיד בבניין הופעל

אותיות אית”ן חייבות להופיע לפני השורש על מנת לציין זאת.

זוכרים את הבחור אית”ן ?הוא ילווה אותנו לאורך שבעת הבניינים בזמן עתיד.

החומר לבחינה יֻכְתַּב ע”י המורה בשיעור .

המוזיקה תֻּשְׁמַע בקול רם .

אני אֻכְנַס לחדר הבריחה בעיניים עצומות.

–בבניינים סבילים אין שם פועל ואין שם פעולה .

–הופעל הוא בניין במשמעות סבילה בלבד .

–לקריאה על סביל-פעיל

מוזמנים להירשם לאתר של פשוט לשון ולהתחיל